O firmie

Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się firmą. Naszym celem jest wspieranie działalności biznesowej naszych Partnerów poprzez wykorzystanie najnowszych technologii i rozwiązań informatycznych, myśl zasady, że informatyka powinna służyć rozwojowi biznesu. Mamy świadomość, że informatyzacja jest dziś nieodzownym elementem rozwoju każdej firmy niezależnie od etapu, na którym firma się znajduje. Na etapie podstawowym rozwoju firmy zakres informatyzacji najczęściej dotyczy budowy wydajnej infrastruktury informatycznej, współdzielenia informacji wewnątrz firmy oraz efektywnej komunikacji z pracownikami, klientami, dostawcami. Na etapie rozwoju firmy najczęściej mają już za sobą informatyzację głównych procesów biznesowych, a ich uwaga skupia się na podniesieniu wydajności i opłacalności np. możliwość zdalnego dostępu do zasobów sieci firmowej (praca poza siedzibą firmy).
Na etapie optymalizacji firmy nowoczesne narzędzia informatyczne wykorzystywane są do maksymalizacji efektów działania oraz wyróżnienia się na tle konkurencji. Możemy stwierdzić, że współcześnie rozwiązania informatyczne to jedno z podstawowych narzędzi podnoszących konkurencyjność firmy jak i również zaistnienia na rynku.